MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI

PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Partner Ubezpieczeniowy

   | modyf:2018-07-4, 08:48 | 192 odsłon
serwiszglossie

 


Termomodernizacja budynków mieszkalnych: Szymanowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6; Piłsudskiego 3, 5, 5A, 5B;
Bema 41; Sikorskiego 2 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI”  w Bartoszycach
Planowany koszt inwestycji:
3 664 891,14 zł, w tym:
pożyczka z WFOŚiGW – 3 212 589,00zł
środki własne – 452 302,14zł

Zadanie polega na termomodernizacji dziesięciu budynków znajdujących się w zasobach SM „BUDOWLANI”, co obejmuje swoim zakresem:
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie stropodachów,
- wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych,
- malowanie elewacji,
- odnowienie cokołów,
- zabezpieczenie stropodachów przed dostępem ptaków,
- montaż budek dla ptaków na elewacji budynków.

Prowadzone prace mają na celu polepszenie komfortu cieplnego mieszkańców budynków, jak również dostosowanie izolacyjności przegród zewnętrznych do Warunków Technicznych na rok 2021.
do góry | modyf:2018-07-4, 08:48 | 192 odsłon
Odsłony: 79518 :: Online: 8 :: | administracja
>