MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI

PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Partner Ubezpieczeniowy

   | modyf:2015-01-5, 10:07 | 7840 odsłon
serwiszglossie

Dostępne formy udzielania informacji dotyczących danej osoby:

 

1.    Informacje udzielane osobiście, w siedzibie Spółdzielni, za uprzednim okazaniem 

     dokumentu stwierdzającego tożsamość.

2.    Informacje udzielane drogą elektroniczną poprzez konto lokatora (dostęp przez

     stronę www Spółdzielni Mieszkaniowej), po uprzednim osobistym pobraniu loginu

     i hasła w siedzibie Spółdzielni za okazaniem dokumentu stwierdzającego

     tożsamość. Login i hasło wydawane są tylko osobom którym przysługuje:

-        Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

-        Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub garażu

-        Odrębna własność lokalu mieszkalnego

-        Najemcy lokali spółdzielczych

3.    Informacja udzielana za pomocą poczty elektronicznej dla osób posiadających

     konto lokatora, po złożeniu pisemnego wniosku w tej sprawie.

4.    Informacja udzielana osobom posiadającym pisemne upoważnienie od osób,

     którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

     własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub garażu oraz odrębna własność

     lokalu mieszkalnego.

5.    Ułatwienie otrzymania informacji udzielanej osobiście w siedzibie Spółdzielni

     poprzez wydłużenie czasu pracy w każdy poniedziałek do godz. 1600.

 
do góry | modyf:2015-01-5, 10:07 | 7840 odsłon
Odsłony: 79533 :: Online: 8 :: | administracja
>