MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI

PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Partner Ubezpieczeniowy

   | modyf:2019-06-14, 13:18 | 9506 odsłon
serwiszglossie

DOTYCZY:  KONTROLI SEGREGACJI ODPADÓW

Szanowni Lokatorzy;

W wyniku przeprowadzonych przez Urząd Miasta Bartoszyce kontroli w zakresie prawidłowości sortowania śmieci przez lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI stwierdzono, iż w każdym z pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane znajdowały się odpady, które powinny znaleźć się  w pojemnikach innego przeznaczenia. Były tam puszki po napojach, opakowania plastikowe i tetra pack, papier, gazety jak również odpady ulegające biodegradacji.

Kontrola obejmowała tylko obudowy zamknięte, do których dostęp mają jedynie użytkownicy „przypisani” do danej obudowy. Zostały sprawdzone wszystkie pojemniki na odpady,  wyrywkowo sprawdzano worki z odpadami. ;

Zdarzyło się, że butelki szklane zostały  spakowane do worka foliowego lub do kartonu i tak wrzucone do pojemnika na szkło. Nie jest to prawidłowa segregacja. Butelki powinny znaleźć się w pojemniku na szkło, worek foliowy w pojemniku przeznaczonym na metale i opakowania z tworzyw sztucznych a karton w pojemniku na papiery. Jest to tylko jeden z przykładów ale pokazujący jak niewiele wysiłku należało włożyć aby segregacja była pełna i prawidłowa.

W celu uniknięcia drastycznych podwyżek za wywóz nieczystości a jednocześnie dbając o środowisko, w którym żyjemy, przypominamy Państwu o konieczności prawidłowej selekcji odpadów. By to ułatwić załączamy instrukcję  dot. zasady zbiórki selektywnej”. Takie same instrukcje umieściliśmy na obudowach śmietnikowych.

Prosimy o odpowiedzialne podejście to tego zagadnienia, gdyż kontrole w tym zakresie będą coraz częstsze.

 

ZABRANIA SIĘ

WYSTAWIANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

PRZED OBUDOWY ŚMIETNIKOWE

WCZEŚNIEJ NIŻ 3 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ICH ODBIORU (aktualny harmonogram na tablicy ogłoszeń)

 

-  w terminach innych niż wymienione w harmonogramie wszelkie odpady wielkogabarytowe jak również poremontowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny lokatorzy zobowiązani są dostarczyć we własnym zakresie NIEODPŁATNIE na wysypisko śmieci 
WYSIEKA – tel. 89 761 06 50
do góry | modyf:2019-06-14, 13:18 | 9506 odsłon
Odsłony: 79594 :: Online: 6 :: | administracja
>