MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
PROJEKT

 

 Poprawa warunków technicznych oraz jakości  życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa: 
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

                                          

Zmiana sposobu ogrzewania i dostarczania ciepłej wody - Okrzei 6
   | modyf:2014-02-22, 20:23 | 14909 odsłon
serwiszglossie

O G Ł O S Z E N I E

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. OKRZEI 6 w BARTOSZYCACH

zleci wykonanie dokumentacji technicznej na zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości i dostawę ciepłej wody użytkowej
z przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej

 

1.Termin składania ofert upływa dnia 31.10.2016 r. o godz.9⁰⁰.

3.Wszelkich informacji udziela Pani Teresa Andruszkiewicz

   tel. 89-627-13-60.

4.DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ :

W ADMINISTRACJI NR 1  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANI’’  PRZY ULICY OGRODOWEJ 1B.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Protesty i odwołania nie będą rozpatrywane.
do góry | modyf:2014-02-22, 20:23 | 14909 odsłon
Odsłony: 55513 :: Online: 3 :: | administracja